Kradzież zwykła

Kradzież zwykła – to kradzież bez włamania; działanie bez użycia siły lub narzędzi w celu pokonania zabezpieczeń i bezprawne przywłaszczenie mienia. Zwana często „tajemniczym zniknięciem”. W odróżnieniu od kradzieży z włamaniem występuje często jako wyłącznie odpowiedzialności Towarzystw Ubezpieczeniowych.