uszkodzony ekran

Uszkodzony ekran

Dynamiczny rozwój i upowszechnienie środków masowego przekazu tak ukształtowały nasze zwyczaje, że właściwie nie ma już chyba domów, w których nie znajdziemy ani jednego ekranu. Jeśli nawet nie będzie to telewizor, komputer czy ipod, to przynajmniej jeden telefon komórkowy.

Ważny ekran

Dlaczego ich posiadanie jest dla nas tak ważne? Być może dlatego, że umożliwiają nam kontaktowanie się nie tylko z innymi ludźmi ale także z treściami i obrazami, które możemy odbierać wyłącznie za pomocą ekranów. Chodzi tu o dostęp do informacji z różnych stron świata i dotyczących różnych sfer życia. Większość z tych treści nie byłaby nam dostępna, gdyby nie łącze internetowe i ekran, przez który możemy je oglądać. Stąd być może ekrany zajmują w domach zazwyczaj centralne miejsce. Telewizory nie rzadko stoją lub wiszą w salonach a urządzenia mobilne staramy się mieć zawsze pod ręką. Co jeśli jednak jedno z tych urządzeń zostanie uszkodzone? Nie jest to przyjemne doznanie patrzeć na uszkodzony ekran telewizora, zwłaszcza jeśli koszt jego zakupu był naprawdę wysoki.

Uszkodzony ekran

Uszkodzony ekran telewizora to zdarzenie niestety dość częste. Są to uszkodzenia podczas przeprowadzki, transportu, wyjmowania z opakowania czy montażu na uchwytach ściennych. Zdarza się jednak równie często, że telewizor uszkadzają domownicy poprzez strącenie czy uderzenie ostrym przedmiotem. Czasami jest to uszkodzenie samej matrycy ekranu możliwe do naprawy lub wymiany. Czasami niestety pozostaje nam zakup nowego telewizora.

Ubezpieczenie a uszkodzony ekran

Czy można zabezpieczyć się na okoliczność uszkodzenia ekranów w domu, zwłaszcza pęknięć i stłuczeń? To zależy od przyczyny. Jeśli posiadamy ubezpieczenie domu lub mieszkania, to w przypadku działania zdarzeń losowych (np. zalania lub pożaru) otrzymamy odszkodowanie. Ubezpieczyciel wypłaci pieniądze także wtedy, gdy telewizor uszkodzony zostanie w wyniku przepięcia. Również podczas dewastacji przez osoby nie będące domownikami lub podczas akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym za uszkodzony telewizor otrzymamy odszkodowanie. Jeśli jednak urządzenie zostanie uszkodzone przez jednego z domowników lub pomoc domową, podczas wykonywania przez nią obowiązków, Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Zatem jeśli podczas remontu strącimy z szafki telewizor i pęknie ekran nie otrzymamy pieniędzy. Nie otrzymamy ich również wtedy, gdy nasza pociecha rzuci w telewizor zabawką i stłucze ekran. Inaczej rzecz ma się w przypadku, gdyby nasze dziecko uszkodziło w ten sposób telewizor osobie trzeciej. Wówczas posiadając w ubezpieczeniu domu czy mieszkania odpowiednie rozszerzenie ochrony na szkody wyrządzone osobom trzecim, otrzymamy pieniądze na naprawę szkody. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jednak szkód na telewizorze, które wyrządzimy sami w ramach naszego gospodarstwa domowego. Dbajmy zatem o uważne i ostrożne traktowanie ekranów naszych domowych urządzeń, jeśli nie chcemy ponosić dodatkowych kosztów.