ubezpieczenie domu w budowie

Czy mogę ubezpieczyć dom w budowie?

Oczywiście. Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych posiada w swojej ofercie ochronę ubezpieczeniową dla domu, który jest dopiero budowany, rozbudowywany lub nadbudowywany. W takim stanie rzeczy możemy ubezpieczyć dom jednorodzinny, letniskowy, wielorodzinny, budynek niemieszkalny i garaż. Ze względu na możliwość wystąpienia podczas budowy nieprzewidywanych okoliczności, warto rozważyć propozycję właściwej ochrony. Budując dom, inwestujemy bowiem nie tylko duże nakłady finansowe ale także duże nakłady pracy. Przykro jest patrzeć na zniszczenia, dewastacje lub kradzież zakupionego i zgromadzonego materiału. Dotkliwe są także możliwe uszkodzenia stawianych murów, spowodowane silnym wiatrem lub działaniem innych zdarzeń losowych. Przypadki niszczącego wpływu sił natury zdarzają się niestety wcale nie tak rzadko. Przykładem może być  sytuacja, jaka wydarzyła się na budowie domu jednorodzinnego w Kamionkach koło Poznania w 2017 roku. Wiatr przewrócił wówczas dwie ściany szczytowe. Na szczęście nikt nie ucierpiał ale konsekwencje zniszczeń dały się z pewnością odczuć inwestorom. Stąd ubezpieczenie domu w budowie może stanowić rozsądne zabezpieczenie na okoliczność przykrych niespodzianek, generujących dodatkowe wydatki.

Co można ubezpieczyć?

Przeważnie ochroną ubezpieczeniową towarzystwa obejmują fundamenty, ściany, dach i schody. Ponadto można ubezpieczyć elementy zewnętrzne, na przykład parapety, balustrady oraz elementy stałe takie jak podłogi, armaturę czy instalacje. Towarzystwa oferują również możliwość ubezpieczenia materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych składowanych na posesji, na której budowany jest dom. Dodatkowo umowę ubezpieczeniową można w zależności od potrzeb rozszerzać o kolejne warianty. Nie ma więc przeszkód, abyśmy ubezpieczyli od zdarzeń losowych lub kradzieży z włamaniem wyposażenie, jakie zgromadziliśmy już w budowanym domu. Możemy ochroną objąć wówczas na przykład sprzęt AGD czekający na zabudowę, płytki lub armaturę. W tym przypadku powinniśmy jednak właściwie zabezpieczyć dom. Oznacza to, że przede wszystkim budowa musi osiągnąć już etap stanu surowego zamkniętego. Niektóre towarzystwa zapewniają wówczas ochronę tylko w przypadku kradzieży z włamaniem. Wśród ofert znajdziemy jednak także rozwiązania dotyczące kradzieży zwykłej, a więc kradzieży bez użycia siły i konieczności włamania.

Ubezpieczenie od stłuczenia

W ramach ubezpieczenia budowanego domu ubezpieczyciele oferują również ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia. Oferta ta wydaje się rozsądna, zwłaszcza że dotyczy przedmiotów nie tylko ze szkła ale również z plastiku, kamienia czy konglomeratu.  Podczas przenoszenia i montażu stłuczenia zdarzają się powszechnie. Takie wypadki mogą być szczególnie przykre, zwłaszcza gdy z dużym zaangażowaniem wybieramy unikalne materiały, sprowadzając je z innych krajów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Kupując ubezpieczenie domu w budowie mamy również możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Przyda się ono, gdy w trakcie trwania ochrony wyrządzisz szkodę osobie trzeciej. Często spotykanym rozwiązaniem jest włączenie w ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej również dzieci. Jeśli one wyrządzą szkodę osobie trzeciej (a nie mają jeszcze skończonych 13 lat) zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu. Często ubezpieczenie to można rozszerzyć także na psa. Wówczas, jeśli Twój pies pogryzie przechodnia lub zniszczy sofę w hotelu, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie poszkodowanym. Na rynku polskim spotykanymi rozszerzeniami ubezpieczenia domu w budowie są ubezpieczenia ochrony prawnej, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie nagrobka, roweru, utraty czynszu lub pomocy medycznej.

Od czego można ubezpieczyć dom w budowie?

Standardowo ubezpieczyciele proponują ochronę domu w budowie przed zdarzeniami losowymi, przepięciem, dewastacją i włamaniem. Ponadto ubezpieczając się, możemy wybrać określone warianty ochrony ubezpieczeniowej. Każdy z wariantów zawiera różne zakresy i przedmioty ubezpieczenia. Na rynku ubezpieczeń dostępne są także tzw. warianty od wszelkich ryzyk. Wykupując taki wariant ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie powstały w wyniku wypadku ubezpieczeniowego. A więc zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od naszej woli.

Kiedy zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania?

Aby wiedzieć, kiedy ubezpieczyciel odmówi pokrycia kosztów szkody, należy zapoznać się z indywidualnymi dla każdego ubezpieczyciela włączeniami odpowiedzialności. Wyłączenia znajdują się w ogólnych warunkach umowy ubezpieczeniowej. Przeważnie Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody, wyrządzone umyślnie, w wyniku rażącego niedbalstwa lub pod wpływem środków odurzających. Ponadto ubezpieczając budynek w budowie zobowiązani jesteśmy do właściwego zabezpieczenia mienia. Chodzi tu m.in. o zabezpieczenia w postaci odpowiedniego uszczelnienia czy zamknięcia otworów oraz o przestrzeganie zaleceń producentów w zakresie montażu czy składowania materiałów. Powinniśmy zadbać również o właściwą temperaturę w pomieszczeniach z instalacją wodną oraz przestrzegać wszelkich ustalonych prawem przeglądów i kontroli. Do naszego obowiązku należy także, aby dom budowany był zgodnie z projektem, sporządzonym przez specjalistę w dziedzinie.

Co z ubezpieczeniem, gdy zakończy się budowa?

Zakończenie budowy według ubezpieczycieli następuje w momencie zamieszkania – pierwszego zamieszkania lub zamieszkania na stałe w zależności od ustaleń warunków umowy. Ochrona ubezpieczeniowa płynnie przechodzi wówczas w status użytkowanie a poszczególne elementy specyficzne dla ochrony domu w budowie przestają obowiązywać. Przy zmianie statusu budowy zalecamy jednak konsultacje z agentem w celu doprecyzowania nowych warunków.