ubezpieczenie domu i mieszkania

Przeglądy okresowe domu

Ustawa o prawie budowlanym narzuca na właściciela lub zarządzę budynku lub mieszkania utrzymanie i użytkowanie obiektu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. Chodzi o to, aby obiekt użytkowany był zgodnie z jego przeznaczeniem, wymogami ochrony środowiska i we właściwym stanie technicznym.

Obowiązkowe przeglądy

Utrzymaniu pożądanego stanu budynku lub mieszkania służą przeglądy okresowe domu, których terminowe przeprowadzanie jest obowiązkowe . Dotyczą one kontroli urządzeń związanych z ochroną środowiska, instalacji gazowych, elektrycznych, grzewczych, przewodów kominowych i kotłów. Raz na 5 lat należy wykonać przegląd całego budynku.  Terminy przeglądów znajdziecie Państwo w artykule „Kontrole techniczne domu i mieszkania”. Dlaczego o tym piszemy?

Wymóg umowy ubezpieczenia

Otóż konieczność przestrzegania kalendarza kontroli jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także wymogiem większości umów ubezpieczeniowych.  Oznacza to, że wykupując ubezpieczenie domu czy mieszkania zobowiązujemy się do terminowego przeprowadzania właściwych przeglądów obiektu. W przeciwnym razie, w przypadku wystąpienia szkody, możemy liczyć się z tym, ze Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

A co jeśli zapomnimy?

Nie rzadko jednak zdarza się, że jako właściciele lub zarządcy zapominamy o okresowych przeglądach. Mając na uwadze zapominalstwo w tej kwestii jeden z Ubezpieczycieli zaproponował przejęcie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody powstałe w związku z ich brakiem. Dzięki temu na rynku ubezpieczeń dla domów czy mieszkań pojawiła się nowa propozycja chroniąca właścicieli od wszelkiego zapominalstwa.

Nowe rozwiązanie

Rozwiązanie to zapewnia świadczenie za szkody powstałe w związku z brakiem okresowych przeglądów gazowych, elektrycznych, kominiarskich oraz kotłów grzewczych. Dotyczy ona jednak budynków nie starszych niż 40 lat. Korzystając z nowego rozwiązania, miejmy jednak świadomość, że konieczność przestrzegania okresowych kontroli jest wymogiem prawnym, niezależnie od propozycji ubezpieczeniowych.

Jedna myśl na temat “Przeglądy okresowe domu

Możliwość komentowania jest wyłączona.